This module allows you to display the articles in a specific category. Help

 • Wat is de diaconie?
 • Open kerk / Tsjerkepaad
 • Test
 • Wijkindeling
 • Beroepings Commissie
 • Vacature Predikant
 • Nieuwsbrief
 • College van Kerkrentmeesters contact
 • Communicatiebeleid Protestantse Gemeente Burgum
 • Privacyverklaring
 • Breicafé Op 'e tried - 6 november
 • Vrolijke doopdienst in De Ikker op 17 november!
 • Kerkelijk Bureau
 • Logo PGBurgum
 • Contactgegevens website
 • Samen onderweg
 • PGBurgum mail ontvangen en verzenden via Google
 • Kerkvervoer
 • Digitale formulieren website
 • Inspirerende lezing door Trees van Montfoort in De Ikker!
 • Website
 • Lichtkrant
 • Kerkelijk Bureau
 • ANBI informatie
 • Burgummer diner - 12 april
 • OPA nu eens per 4 weken! 14 december
 • Jaarthema 2019/2020 'Een goed verhaal'!
 • Contactgegevens PGBurgum
 • Communicatieteam
 • 'Tiid foar in bakje'! Elke woensdagmorgen in De Stryp!
 • Beroep ds. Gerda Wiersma
 • Overzicht historische graven bij de Kruiskerk
 • Beleidsplan
 • Beleidsplan
 • Missie en Visie
 • Under construction
 • Vorming en toerusting
 • Profiel
 • kerstnachtdienst 2015
 • Predikanten, ouderenpastor en Jeugdwerker
 • ANBI gegevens Diaconie
 • Wijkindeling
 • ANBI gegevens Kerk
 • Voorwaarden voor belastingaftrek
 • OPA
 • Koster en Beheerders
 • Mail Instructies PGBurgum
 • Gezocht: beameraar voor uitvaartdiensten!
 • College van Kerkrentmeesters
 • Foto Album & Archief
 • Werkgroep armoede in eigen omgeving
 • Historisch boekje Kruiskerk
 • Wereldgebedsdag
 • Begraafplaats
 • Open Kerk
 • Zondagschool
 • Kerkrentmeesters
 • kindernevendienst
 • Veelgestelde vragen
 • Test Wijkindeling
 • Kerkplein
 • Zondagavondgroep
 • PKN.nl (Protestantse Kerk Nederland)
 • Vrouwengespreksgroep Belijdenis en Leven
 • Kerkomroep
 • Gospelgroep The Rising Hope Burgum
 • GROENE KERK
 • Kerkblad Underweis
 • Orgels
 • Zondagavondgroep
 • Werkgroep Pelgrimage Burgum
 • Vrouwenverenigingen
 • Welkom op de website
 • Concertcommissie
 • Wurkcafé
 • Fjoer
 • Werkgroep Polen
 • Verjaardagsfonds
 • Op zoek naar gezondheid en rijkdom
 • filemanager 2
 • Werkgroep Catechese
 • Contact
 • Taakgroep ZWOE
 • Geschiedenis Kruiskerk
 • Taakgroep Eredienst
 • Preken voorgangers
 • Klok
 • Raad van Kerken
 • Kerk en Gemeente
 • Jeugdraad en Catechese
 • Pastoraat
 • Catechese voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Organisatie
 • Kerkenraad
 • Taak- en Werkgroepen
 • Predikanten en Kerk. Werkers Contacten
 • Cantorijen
 • Ouderenclub de Stryp
 • Activiteiten
 • Uitgelicht
 • Liturgiekoor
 • Kerkdiensten
 • Nieuwjaarsdag Ochtendgebed
 • Diaconie

Vacature Predikant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar advertentie

Link naar profielschets

Link naar beleidsplan

 

Vrolijke doopdienst in De Ikker op 17 november!

In de doopdienst van 17 november in De Ikker zijn er maar liefst 8 kinderen gedoopt! Alle ouders van harte gefeliciteerd! Het Jeugdcombo speelde en Baukje en Meya zongen. Het was een inspirerende, vrolijke dienst en ds. Henk-Jan de Groot was de voorganger!

 

Jaarthema 2019/2020 'Een goed verhaal'!

'Een goed verhaal' november 2019: 'Opdat we niet vergeten'

Lees meer...

'Tiid foar in bakje'! Elke woensdagmorgen in De Stryp!