Open kerk / Tsjerkepaad

Iedere woensdagmiddag is de Kruiskerk open, van 15.00-17.00 uur, voor een moment van stilte en rust. Tijdens de zomermaanden is de Kruiskerk ook open, in het kader van Tsjerkepaad, op de zaterdagmiddag (juli t/m half september) van 13.30-17.00 uur.
Zie voor data's in onze agenda.

‘Wy wolle graach in iepen Tsjerke en mienskip wêze foar minsken ûnderweis’. 

In de drukke, snelle maatschappij van tegenwoordig lijkt er steeds meer behoefte te zijn aan stille plekken waar een ieder de gelegenheid heeft om zich even terug te trekken of een moment van bezinning kan krijgen. Ook in Burgum zijn er –zowel kerkelijke als niet kerkelijke- mensen die behoefte hebben aan een plaats van stilte. De sfeervolle oude Kruiskerk is hiervoor een prachtige locatie. 

U kunt er een paar minuten zijn, maar ook langer, een kaarsje aansteken, wat lezen…wat u wilt. Er is een gastvrouw/heer aanwezig. Van harte welkom!

Klik hier voor de adresgegevens en een routebeschrijving van de Kruiskerk.

Website

Heeft u een leuk idee of wilt u meehelpen deze site verder te ontwikkelen neem dan contact op met de 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u graag iets laten plaatsen op deze site of wilt u iets anders doorgeven, neem dan contact op met de 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heeft u een vraag of iets te melden over de technische inhoud van deze site, neem dan contact op met de

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebruikersvoorwaarden:

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het geheel of gedeeltelijk overnemen van tekst en/of inhoud van gegevens of artikel(en) - of deze openbaar te maken in wat voor vorm dan ook, zoals bijvoorbeeld als tekst, als afbeelding of geluidsfragment - van deze website www.pgburgum.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

 

 

Contactgegevens PGBurgum

Protestantse Gemeente Burgum
Bulthuissingel 7
9251 BS  BURGUM
Routebeschrijving (Google Maps)

T 0511 46 95 04
(zie voor bereikbaarheid 
Kerkelijk Bureau)

 

Kerkgebouw De Ikker en De Stryp
Bulthuissingel 7
9251 BS  BURGUM
Routebeschrijving (Google Maps) 

T 0511 46 99 44 

Kerkgebouw de Kruiskerk
Nieuwstad 5
9251 LM  BURGUM
Routebeschrijving (Google Maps)

 

 

Klik op beleidsplan om deze als PDF te downloaden

  

 Hieronder een schematische weergave van het Beleidsproces

  

 

Beleidsvoornemens van de Protestantse gemeente te Burgum

2017-2018 

 •   Traject beleidsplan (2017) 2018 -2021 vaststelling en afronding met
  -      gemeentezondagen (2 x)
  -      huiskamergesprekken (6)
  -      kerkenraadsdag
 •   Oriëntatie op een slankere en toekomstbestendige bestuurlijke organisatiestructuur
 •   Musical Maria (april 2018)
 •   Implementatie Protestantse gemeente te Burgum als Groene Kerk
 •   Vervolg op maaltijdvierende gemeente:
  -      Burgumer diner
  -      Running Dinner
 •   Beleid maken op ‘Kerk en privacy’ (m.i.v. mei 2018)
 •   Implementatie communicatiebeleid en PR
 •   Integratie Zwoe en Diaconie
 •   Bezinningsavonden ‘Vragen rondom het levenseinde’, nov./dec.
 •   Implementatie en evaluatie 1e jaar Zondagskind!
 •   Jeugdwerk:
  -      Actie Serious Request
  -      Jeugd Rondom 18 en Rondom 20:  NL-doet en Café Jong & Oud
 •   Impulsdiensten / top-2000 dienst / twintigers in de kerk / dertigers – zestigers
 • Organiseren van diverse activiteiten rond werkgroep: ‘Protestantse      Gemeente Burgum ferbynt minsken’
 •  
 • 2 x per maand koffiemorgen voor iedereen ‘Tiid foar in bakje’
 • The Passion in De Ikker op grootbeeld 
 • Multifunctionele inzet van gebouwen ten dienste van samenleving / dorpsgemeenschap met als kernbegrippen: verbinding, ontmoeting, gastvrijheid en bezinning 

Beleidsplan 2013-2017 en Beleidsvoornemens

Waar wij als christelijke gemeente voor staan en waar we voor willen gaan is geformuleerd en vastgelegd in de Missie en Visie van de Protestantse gemeente te Burgum. Deze missie en visie, met een toelichting daarop, vormt onze identiteit. Deze is onderdeel van een Beleidsnotitie (beleidsplan) voor de komende jaren. Deze beleidsnotitie is 'van onderop' tot stand gekomen door middel van ronde-tafel-gesprekken en bijeenkomsten met heel veel gemeenteleden. Bij de ongeveer 80 gespreksdeelnemers, jong en oud,  was er sprake van een groot enthousiasme, veel consensus en een grote betrokkenheid! 

Het beleidsplan is het richtinggevende document voor de nabije toekomst.

De kerkenraad heeft in september 2013 dit beleidsplan met als titel: ‘Oer grinzen hinne’, Beleidsplan Protestantse Gemeente Burgum 2013-2017 vastgesteld. In de gemeentevergaderingen van  donderdag 12 december 2013 is het stuk gepresenteerd en ook door de gemeente aanvaard. Als Kerkenraad en gemeente hebben we gezegd: ‘We zetten onze schouders eronder'.

Het volledige beleidsplan kunt u hier downloaden.

Beleidsvoornemens 2016-2017

 • Voorbereiding en vaststelling nieuw beleidsplan 2017 -2021

 • Protestantse gemeente te Burgum -> Groene Kerk

 • Vervolg op maaltijdvierende gemeente

 • Implementatie communicatiebeleid

 • Vaststellen beleid m.b.t. kerkomroep

 • Bezinningsavonden / geloofsgesprek (vervolg op avond met ds. Offringa)

 • Afronding voortraject integratie Zondagsschool- Kindernevendienst

 • Vervolg op Impulsdiensten / twintigers in de kerk / dertigers – zestigers

 • Multifunctionele inzet van gebouwen ten dienste van samenleving / dorpsgemeenschap met als kernbegrippen: verbinding, ontmoeting, gastvrijheid en bezinning    

Evaluatie Beleidsvoornemens

Klik hier voor de evaluatie 2013-2016

 

%MCEPASTEBIN%

Startzondag 15 september De Ikker - 10.00 uur

'Een goed verhaal'

Lees meer...

'Tiid foar in bakje'! Elke woensdagmorgen in De Stryp!

Tsjerkepaad Kruiskerk 6 juli - 14 september 2019

Expositie olieverfschilderijen Pieter Dijkstra

Lees meer...

OPA nu eens per 4 weken! 24 augustus en 21 september

Lees meer...