Werkgroep armoede in eigen omgeving

Ruim 10 jaar bestaat de werkgroep armoede in eigen omgeving. Deze werkgroep is ontstaan vanuit de diaconie van de Prot. Gemeente Burgum en is bedoeld om praktische vragen en problemen op te pakken voor mensen , die moeilijk rond kunnen komen. Voor deze mensen probeert de werkgroep een oplossing te zoeken door bijvoorbeeld te helpen bij:

  • de aanvraag van een uitkering of schuldsanering
  • praktische hulp in de vorm van kleding en/of andere goederen te geven
  • noodhulp te verlenen 

Ook wil de werkgroep proberen de mensen uit de doelgroep door te verwijzen naar de juiste instanties.
De werkgroep vraagt ook regelmatig aandacht voor de armoede problematiek, omdat deze groep mensen niet vergeten mag worden. Zo wordt er medewerking verleend aan kerkdiensten en organiseert de werkgroep activiteiten, waaronder het werkcafé.
Ook publiceert de werkgroep informatie in het kerkblad Underweis.
Heeft u nog vragen hierover, of kent u mensen die bovenstaande hulp nodig hebben, dan kunt u contact  opnemen met een van onze werkgroepleden.

Vacature Predikant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar advertentie

Link naar profielschets

Link naar beleidsplan

 

Vrolijke doopdienst in De Ikker op 17 november!

In de doopdienst van 17 november in De Ikker zijn er maar liefst 8 kinderen gedoopt! Alle ouders van harte gefeliciteerd! Het Jeugdcombo speelde en Baukje en Meya zongen. Het was een inspirerende, vrolijke dienst en ds. Henk-Jan de Groot was de voorganger!

 

Jaarthema 2019/2020 'Een goed verhaal'!

'Een goed verhaal' november 2019: 'Opdat we niet vergeten'

Lees meer...

'Tiid foar in bakje'! Elke woensdagmorgen in De Stryp!