This module allows you to display the articles in a specific category. Help

 • Wat is de diaconie?
 • Open kerk / Tsjerkepaad
 • Test
 • Wijkindeling
 • Communicatiebeleid Protestantse Gemeente Burgum
 • Zandtovenaar 25 oktober 19.30 uur in De Ikker
 • Nieuwsbrief
 • College van Kerkrentmeesters contact
 • PGBurgum mail ontvangen en verzenden via Google
 • Privacyverklaring
 • Digitale formulieren website
 • Breicafé Op 'e tried - data
 • Kerkelijk Bureau
 • Website
 • Logo PGBurgum
 • Contactgegevens website
 • Samen onderweg
 • Kerkvervoer
 • Jaarthema 2019/2020 'Een goed verhaal'!
 • 40-dagenwerkgroep
 • Lichtkrant
 • Kerkelijk Bureau
 • ANBI informatie
 • Burgummer diner - 12 april
 • 'Tiid foar in bakje'! Elke woensdagmorgen in De Stryp!
 • Contactgegevens PGBurgum
 • Communicatieteam
 • Overzicht historische graven bij de Kruiskerk
 • OPA nu eens per 4 weken! 19 oktober en 16 november
 • Beroep ds. Gerda Wiersma
 • Beleidsplan
 • Breicafé Op 'e Tried
 • Missie en Visie
 • Beleidsplan
 • Vorming en toerusting
 • Profiel
 • Under construction
 • Predikanten, ouderenpastor en Jeugdwerker
 • kerstnachtdienst 2015
 • Wijkindeling
 • ANBI gegevens Diaconie
 • ANBI gegevens Kerk
 • OPA
 • Voorwaarden voor belastingaftrek
 • Koster en Beheerders
 • Mail Instructies PGBurgum
 • Gezocht: beameraar voor uitvaartdiensten!
 • College van Kerkrentmeesters
 • Historisch boekje Kruiskerk
 • Foto Album & Archief
 • Wereldgebedsdag
 • Werkgroep armoede in eigen omgeving
 • Open Kerk
 • Zondagschool
 • Begraafplaats
 • Kerkrentmeesters
 • kindernevendienst
 • Veelgestelde vragen
 • Kerkplein
 • Test Wijkindeling
 • PKN.nl (Protestantse Kerk Nederland)
 • Zondagavondgroep
 • GROENE KERK
 • Kerkomroep
 • Vrouwengespreksgroep Belijdenis en Leven
 • Kerkblad Underweis
 • Gospelgroep The Rising Hope Burgum
 • Zondagavondgroep
 • Orgels
 • Vrouwenverenigingen
 • Werkgroep Pelgrimage Burgum
 • Concertcommissie
 • Welkom op de website
 • Fjoer
 • Wurkcafé
 • Werkgroep Polen
 • Verjaardagsfonds
 • Op zoek naar gezondheid en rijkdom
 • Werkgroep Catechese
 • filemanager 2
 • Contact
 • Taakgroep ZWOE
 • Taakgroep Eredienst
 • Geschiedenis Kruiskerk
 • Preken voorgangers
 • Klok
 • Raad van Kerken
 • Jeugdraad en Catechese
 • Kerk en Gemeente
 • Pastoraat
 • Kerkenraad
 • Catechese voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Organisatie
 • Predikanten en Kerk. Werkers Contacten
 • Cantorijen
 • Ouderenclub de Stryp
 • Taak- en Werkgroepen
 • Liturgiekoor
 • Activiteiten
 • Uitgelicht
 • Kerkdiensten
 • Nieuwjaarsdag Ochtendgebed
 • Diaconie

Zandtovenaar 25 oktober 19.30 uur in De Ikker

Jaarthema 2019/2020 'Een goed verhaal'!

'Een goed verhaal'

'Tiid foar in bakje'! Elke woensdagmorgen in De Stryp!

OPA nu eens per 4 weken! 19 oktober en 16 november

Lees meer...