Pastoraat

Onze gemeente kent ongeveer 1950 pastorale eenheden (adressen). De pastorale verzorging hiervan komt voor rekening van de predikanten en de ouderenpastor. Het aantal te verzorgen adressen hangt samen met de omvang van de functie (fulltime of parttime). Bij afwezigheid vindt vervanging plaats door één van de collega’s op basis van onderling gemaakte afspraken. Het Moderamen van de Kerkenraad is hiervan steeds op de hoogte.

Het ziekenbezoek, met name in de ziekenhuizen, ligt eveneens op de weg van de predikanten. Zij bezoeken ook gemeenteleden bij geboorte, huwelijk, ernstige ziekte en overlijden.

 

Vacature Predikant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar advertentie

Link naar profielschets

Link naar beleidsplan

 

Vrolijke doopdienst in De Ikker op 17 november!

In de doopdienst van 17 november in De Ikker zijn er maar liefst 8 kinderen gedoopt! Alle ouders van harte gefeliciteerd! Het Jeugdcombo speelde en Baukje en Meya zongen. Het was een inspirerende, vrolijke dienst en ds. Henk-Jan de Groot was de voorganger!

 

Jaarthema 2019/2020 'Een goed verhaal'!

'Een goed verhaal' november 2019: 'Opdat we niet vergeten'

Lees meer...

'Tiid foar in bakje'! Elke woensdagmorgen in De Stryp!