Wat is de diaconie?

Diaconaat betekent letterlijk dienst aan mensen.

"Di·a·co·naat: Hulpverlening, welzijnswerk door een kerkelijke gemeente of door diakens in het bijzonder"

(Algemeen Nederlands Woordenboek)

Als diakenen proberen we deze dienst uit te voeren. Dit kunnen we niet uit eigen kracht. We vinden inspiratie en steun in ons geloof in God, we willen gaan in de voetsporen van Jezus en we laten ons inspireren door de Heilige Geest. We voelen ons gedragen door de leden van onze kerkelijke gemeente; door al onze naasten, veraf en dichtbij.

Samen mogen we helpen waar geen helper is.
Samen mogen we de handen en voeten van onze Heer zijn.

Binnen de Protestantse Gemeente Burgum vormt de diaconie één van de geledingen waaruit de gemeente bestaat.

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staan de drie belangrijke delen, waarin onze taak is opgesplitst.

De diakenen worden opgeroepen tot:

  • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven. 
  • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld. 
  • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging. 

 

Op welke manier dienen wij als diaconie?

Dienen doen we tijdens het Heilig Avondmaal – de dienst aan de tafel van de Heer.

Dienen doen we tijdens het inzamelen en uitdelen van gaven. Dienen doen we als we liefdevol mee lijden met de verdrukte mens en recht doen aan hen die onrecht lijden.

Dienen doen we door onze kerkelijke gemeente enthousiast te maken en te voorzien van informatie om met ons diaconale taken te doen. 

Dienen doen we door activiteiten (mede) te organiseren en ons gezicht te laten zien.

Dienen doen we, door elk jaar een speerpunt aan te wijzen.

(Een verdere uitwerking van onze taken kunt u hier lezen.)

 

Actueel nieuws

Binnenkort kunt u op deze pagina 

ook het actuele nieuws van onze diaconie lezen.