In de Protestantse Gemeente Burgum is een communicatieteam actief.

Dit team geeft uitvoer aan het door de Kerkenraad in april 2016 vastgestelde communicatiebeleid.

In het communicatiebeleid wordt de interne en externe communicatie beschreven. Dit beleid sluit aan bij het Beleidsplan en de strategie van de Protestantse Gemeente Burgum.

Het beleidsstuk geeft het kader aan waarbinnen de communicatie in afspraken is vastgelegd, zodat alle geledingen vanuit de zelfde principes communiceren.

 

Communicatiebeleid - klik hier