Met dit formulier kun u aangeven of u de nieuwsbrief automatisch op uw mailadres wilt ontvangen, bijvoorbeeld omdat u deze niet meer kunt ontvangen in de kerk waar deze bij de dienst wordt verstrekt.

In de nieuwsbrief staat actueel nieuws van onze Gemeente.

I.v.m. de privacy is dit niet geautomatiseerd en zal op het kerkelijk bureau uw aanvraag in behandeling worden genomen.

Het is met ditzelfde formulier ook mogelijk om het versturen van de nieuwsbrief te beëindigen.