Talentenlijst 2015

 

Voor het in kaart brengen van de talenten in onze gemeente, maken we gebruik van deze talentenlijst.

Per vraag worden er 2 mogelijkheden gegeven, waaruit je één keuze maakt.

Bij elke vraag geldt: er is geen goed en geen fout antwoord. Het is jouw/uw keuze. Bij een aantal vragen staan er meerdere keuzemogelijkheden. In dat geval kun je kiezen welke mogelijkheden voor jou/u van toepassing zijn. Er zijn dus meerdere antwoorden mogelijk.

logo

De door jou/u verstrekte gegevens behandelen we vertrouwelijk, maken we niet openbaar en gebruiken we alleen voor kerkelijke doeleinden.

Het is de bedoeling om de latentenlijst persoonlijk in te vullen.

Na inventarisatie van de ‘talenten’ nemen we t.z.t. contact met u op.