Missie en Visie

Missie - Waar sta ik voor?

Als Protestantse Gemeente Burgum zijn wij een christelijke gemeenschap die verbonden is door het geloven in en zoeken naar God. Ons voorbeeld is Jezus en onze wegwijzer is de bijbel. Dit inspireert en motiveert ons. Dit vieren we, dit dragen we uit en we handelen in overeenstemming daarmee. Het vormt mede onze identiteit. Vanuit deze identiteit zijn we dienstbaar aan en betrokken op de wereld om ons heen: dichtbij en ver weg.

 

Visie - Waar ga ik voor?

Als Protestantse Gemeente Burgum willen wij een christelijke gemeenschap zijn:

  • waarvan de leden, jong en oud, naar anderen omkijken, voor elkaar zorgen, elkaar vooruithelpen, stimuleren het goede te doen en het algemeen belang boven het persoonlijk belang stellen
  • waar mensen zichzelf kunnen zijn, zich thuis voelen en weten dat ze erbij horen
  • die betrokken, actief, dynamisch en zelfbewust is
  • die niet alleen oog heeft voor de noden van de wereld, maar daar ook werkelijk iets in betekent. Voor die gemeenschap is de ontmoeting een belangrijk instrument.

Die gemeenschap voldoet aan drie belangrijke eigenschappen:

  • openheid
  • verantwoordelijkheid
  • ruimte

 

Toelichting op missie en visie

De onderstaande uitleg vormt samen met de missie en visie de identiteit van onze Protestantse Gemeente Burgum

Vanuit onze traditie en de actualiteit omschrijven we deze als volgt: We zijn een gemeente die zich realiseert dat geloven veelal een zoektocht is naar God.
Onze overtuiging is dat geloven en kerk-zijn  - anno 2018 -  er toe doen in deze wereld.
Onze missie en visie bevestigen ons in ons bestaan om in Jezus’ naam het evangelie handen en voeten te geven. Samen luisteren, leren, kijken, vieren,  beleven en in praktijk brengen waar het op aan komt in het leven. Daarbij  steeds putten we steeds uit de Bron, die God is. We willen leerlingen van Jezus zijn en groeien in kennis en tegelijk willen we onze  roeping - Gods liefde gestalte geven in deze wereld - waarmaken, met vallen en opstaan.

Ons streven is om als gemeente samen wegen te zoeken om dat doel te bereiken. De zondagse eredienst is in onze geloofsgemeenschap een vast punt.
Onze kerkgemeenschap wil een open en gastvrij huis zijn. Dit betekent dat we ons niet door grenzen laten weerhouden. We zoeken naar openingen, mogelijkheden en nieuwe wegen. We willen kansen en talenten benutten en  bruggen slaan tussen mensen en groepen binnen onze gemeente en daarbuiten, naar samenleving en wereld.
Anders gezegd: De Protestantse Gemeente Burgum wil een dienstbare kerkgemeenschap zijn, waarin Bijbelse begrippen zoals  liefde, vrede, vergeving, elkaar helpen en recht doen niet slechts loze woorden zijn.