ANBI

Deze webpagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erven, schenken en giften. Dit geldt ook voor onze kerkelijke gemeente nl.: a. de Protestantse gemeente te Burgum b. het College van Diakenen van de Protestantse gemeente te Burgum. In het kader van de ANBI-wetgeving dient onze gemeente en diaconie, twee afzonderlijke rechtspersonen, m.i.v. 1 januari 2016 te beschikken over een RSIN-nummer*. Tevens moeten beide rechtspersonen online transparant zijn over bestuur, beloning, doel, verslag van activiteiten, beleidsplan en een verkort overzicht van de Baten en Lasten.

De ANBI-status van de Protestantse gemeente te Burgum en het College van Diakenen houdt in dat schenkingen, bijdragen en giften aan kerk en diaconie onder voorwaarden* voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. De benodigde ANBI-gegevens van onze kerkelijke gemeente en die van onze diaconie staan op deze website.

 *RSIN = Rechtspersonen-Samenwerkingsverbanden-Informatie-Nummer