Pastoraat

Onze gemeente kent ongeveer 1950 pastorale eenheden (adressen). De pastorale verzorging hiervan komt voor rekening van de predikanten en de ouderenpastor. Het aantal te verzorgen adressen hangt samen met de omvang van de functie (fulltime of parttime). Bij afwezigheid vindt vervanging plaats door één van de collega’s op basis van onderling gemaakte afspraken. Het Moderamen van de Kerkenraad is hiervan steeds op de hoogte.

Het ziekenbezoek, met name in de ziekenhuizen, ligt eveneens op de weg van de predikanten. Zij bezoeken ook gemeenteleden bij geboorte, huwelijk, ernstige ziekte en overlijden.