Informatie van en over interkerkelijke activiteiten / Raad van Kerken in en rond Burgum vindt u op www.kerkplein-burgum.frl.