Wereldgebedsdag

Ieder jaar is het op de eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag. Zo’n 175 landen uit alle werelddelen doen mee aan de viering ervan. Elk jaar wordt de orde van dienst voorbereid door een groep christenvrouwen uit één van de deelnemende landen.

In 2018 is dit vanuit Suriname.

De organisatie in Burgum ligt in handen van een interkerkelijke initiatiefgroep.


Viering: vrijdag 2 maart 2018 om 19.30 in de R.K. kerk aan de Hillamaweg 35

Contactpersoon: Tinie Cuperus

Informatie van overkoepelende organisaties vindt u op www.kerkplein-burgum.frl