40-dagenwerkgroep

De 40-dagenwerkgroep is in 1981/1982 op initiatief  van  de Protestantse gemeente (toen nog Gereformeerde Kerk en Hervormde gemeente) in het leven geroepen als een pastorale en diaconale activiteit in de tijd voor Pasen en valt derhalve onder de verantwoordelijkheid van de Protestantse gemeente te Burgum. In de beginjaren hebben ook andere kerkgenootschappen zich aangesloten. Het 40-dagenproject van Burgum heeft altijd een speciaal karakter gehad met een eigen 40-dagenlied in het Nederlands en in het Fries.

Vertegenwoordigers van 'buurkerken' maken tevens deel uit van de 40-dagenwerkgroep. Enkele andere kerken uit de regio maken gebruik van het 'veertigdagenlied'. 

Jaarlijks zorgt de ‘40-dagenwerkgroep’ voor de samenstelling en distributie van een uitgebreid programma voor het vieren van de 40-dagentijd, het z.g. '40-dagenboekje'. Dit boekje wordt met enkele bijlagen door kerkenraadsleden en vele andere vrijwilligers bezorgd bij vrijwel alle leden van de deelnemende kerken.

Het  programma omvat, uitgaande van een bepaald thema, onder meer een leesrooster, veertigdagenlied, gedichten, liederen, gebeden en rubrieken voor jongeren en kinderen.

Aan dit 40-dagenproject is altijd een financiële, diaconale, actie gekoppeld voor een goed doel.