Taakgroep Eredienst

De Taakgroep Eredienst verricht haar taak onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en probeert de missie en visie van onze gemeente zichtbaar te maken in de kerkdiensten en -vieringen. Dit doet ze o.a. door zich op de hoogte te stellen van de verschillende belevingen en signalen vanuit de gemeente en door open te staan voor de maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken die op haar afkomen.

Het is een denktank die zoekt naar nieuwe wegen tussen traditie en vernieuwing. Daarnaast geeft ze adviezen aan de kerkenraad over inhoudelijke zaken t.b.v. de eredienst. 

Op verschillende manieren probeert de Taakgroep Eredienst de gemeente te betrekken bij de eredienst. Dit wordt o.a. gedaan door:

 • Gemeenteleden te stimuleren mee te werken aan een eredienst waarbij men probeert gebruik te maken van de mogelijkheden en de uitstraling van de verschillende kerkgebouwen.
 • Zoeken naar nieuwe vormen waarin er naast de Bijbelse boodschap ook ruimte is voor actuele thema's

Uitvoerende taken die vallen onder de Taakgroep Eredienst zijn:

 • Preekvoorziening: inplannen van gastpredikanten
 • Preekrooster: het coördineren van de roosters van de diverse medewerkende aan de dienst
 • Inroosteren van de koren, muziekgroepen en individuele muzikanten voor de eredienst
 • Inroosteren van de lectoren
 • Inroosteren van de beameraars
 • Contactpunt voor groepen buiten onze gemeente die mee willen werken aan een eredienst of die een eredienst willen verzorgen
 • Liturgisch centrum: bijvoorbeeld de geboorteroos, uitzoeken paaskaars

De Taakgroep Eredienst vergadert 8x per seizoen. Het voorzitterschap wordt ingevuld door een predikant. Verder bestaat de groep uit een afvaardiging van de gemeente en de geledingen: diaconie, jeugdraad en organisten.

Om in de Taakgroep Eredienst een goede afspiegeling te krijgen van onze gemeente zijn wij nog opzoek naar gemeenteleden die mee willen denken en feedback willen geven over de eredienst.

De coördinatie en samenstelling van de roosters van de beameraars en de lectoren wordt momenteel gedaan door gemeenteleden die niet meer deelnemen aan de taakgroep, maar wel in nauw contact staan met de Taakgroep Eredienst. We zoeken gemeenteleden in de taakgroep die deze taak willen overnemen.

Indien u interesse heeft voor een van de taken, neem dan contact op met het secretariaat van de Taakgroep Eredienst voor meer informatie.

U als gemeentelid kunt uw reactie kenbaar maken aan de Taakgroep Eredienst. Suggesties, vragen en opmerkingen m.b.t. de eredienst zijn zeer welkom.
U kunt dit ook doen door middel van het reactieformulier. 

Contact met de taakgroep:

 • e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • brief  : brievenbus bij de Stryp, Bulthuissingel 7 9251 BS Burgum