Werkgroep armoede in eigen omgeving

Ruim 10 jaar bestaat de werkgroep armoede in eigen omgeving. Deze werkgroep is ontstaan vanuit de diaconie van de Prot. Gemeente Burgum en is bedoeld om praktische vragen en problemen op te pakken voor mensen , die moeilijk rond kunnen komen. Voor deze mensen probeert de werkgroep een oplossing te zoeken door bijvoorbeeld te helpen bij:

  • de aanvraag van een uitkering of schuldsanering
  • praktische hulp in de vorm van kleding en/of andere goederen te geven
  • noodhulp te verlenen 

Ook wil de werkgroep proberen de mensen uit de doelgroep door te verwijzen naar de juiste instanties.
De werkgroep vraagt ook regelmatig aandacht voor de armoede problematiek, omdat deze groep mensen niet vergeten mag worden. Zo wordt er medewerking verleend aan kerkdiensten en organiseert de werkgroep activiteiten, waaronder het werkcafé.
Ook publiceert de werkgroep informatie in het kerkblad Underweis.
Heeft u nog vragen hierover, of kent u mensen die bovenstaande hulp nodig hebben, dan kunt u contact  opnemen met een van onze werkgroepleden.